En hemsidesstruktur skisseras

Planera en framgångsrik hemsida

För att lyckas med ett projekt är det viktigt att först göra en behovsanalys tillsammans som beskrivs på sidan "Hur jag jobbar".

Webben med sina mer än 8 miljarder enskilda sidor är idag ett självklart verktyg för de flesta. Men att bara vara ”online” och att ha några färgglada sidor är långt ifrån tillräckligt för att nå framgång med din hemsida.

Framgång på webben når du bara genom hög kvalité på din sajt. Och kvalitén börjar med en noggrann planering av din hemsida.

Några punkter kan du själv gå igenom och fundera över innan du kontaktar mig:

Vilka krav ställer du och ditt företag/organisation på webbplatsen?

 • Vilka mål vill du uppnå med webbplatsen / hemsidan?
 • Ser du din sajt som källa för information, kommunikation eller som e-handelsplats?
 • Vilka av dina kunders behov täcker du med dina produkter eller tjänster?
 • Vilka produkter eller tjänster vill du presentera på webbplatsen / hemsidan?

Innehållsplanering: Vad ska göras?

 • Involvera ditt team och kanske t o m viktiga kunder.
 • Definiera funktionen hemsidan ska uppfylla.
 • Definiera tillsammans med de som bestämmer i företaget webbplatsens / hemsidans innehåll, struktur och storlek.
Personal: Vem gör vad?
 • Vem tar hand om texter och bilder?
 • Vem tar senare hand om aktualisering av texterna samt ingående e-post?
Resurser: Vilket befintligt material går att använda?
 • Finns det en företagsprofil (Corporate Design)?
 • Finns det Logotyper och annat som digitala filer?
 • Kan man använda sig av befintliga texter som finns på datorn?
 • Finns det en färgprofil för företaget?
 • Finns det vägbeskrivningar?
 • Ifall det redan finns en hemsida: Vad ska bibehållas, vad ska ändras?